Wanon radio

วานร เรดิโอ FM 94.50 MHz

Wanon Channel 6

ถ่ายทอดสด วานรแชนแนล 6 
เว็บไซต์ในจังหวัดลพบุรีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์2557

โครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ประวัติศาสร์จินตนาการ

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 2557

นางสาวสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ทุกๆปีเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลพบุรี เพื่อ จัดการแสดงแสงสีเสียง ชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีต โดยจัดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักแสดงกว่า 400 คน ทุ่มเทความตั้งใจต่อแผ่นดินเกิดในการแสดงแสงสีเสียงชุดดังกล่าวทุกคืน ๆ ละ 2 รอบ รอบแรก เวลา 19.00 น. รอบที่ 2 เวลา 21.30 น. ซึ่งจัดแสดงในโบราณสถานต่าง ๆ ได้แก่ ตึกสิบสองท้องพระคลัง ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง ตึกพระเจ้าเหา และพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ ซึ่งการแสดงดังกล่าวได้เล่าเรื่องตอนที่1 การค้าขายติดต่อกับชาวต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยค้าข้าว ผ้าทอ เครื่องปั้นดินเผา ม้า ช้าง ต่าง ๆสร้างความรุ่งเรืองในอดีต ต่อด้วยการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง มีการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับชาวต่างประเทศ ตอนที่2 การย้อนอดีตความเจริญทางพระพุทธศาสนา และการช่วงชิงอำนาจตอนปลายรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตอนที่3 การแสดงประทับส่วนพระองค์ และเสด็จสวรรคต เรื่องราวที่กล่าวมาให้ผู้มาเที่ยวได้ชมที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เจริญรุ่งเรืองและประเทศมาจนถึงปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด กล่าวอีกว่าการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด เป็นการแสดงที่น่าสนใจมากเพราะเป็นงานที่ร่วมกันจัดกขึ้นเองโดยชาวลพบุรี ความแปลก และพิเศษของการแสดงนอกจากจะอยู่ที่เนื้อหาที่กล่าวถึงพระราชประวัติรวม ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อชาวลพบุรีแล้วนั้น สถานที่จัดแสดงก็เป็นสถานที่เคยเกิดเรื่องราวในอดีต ขึ้นจริง ไม่ควรพลาดงานสคัญแห่งปี การแสดงแสงสีเสียง ชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 งานนี้ชมฟรี บันทึกภาพความทรงจำอันงดงาม ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และร่วมรับประทานอาหาร สำรับหวาน “ตำรับท้าวทองกีบม้า”
การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ เกิดจากสำนึกของคนลพบุรีที่มีจิตอนุรักษ์รู้ซึ้งถึงคุณค่าในโบราณสถานเมื่อครั้งอดีตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์ลำดับที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา
วิธีการนำเสนอ ใช้การแสดงประกอบการเล่าเรื่องโดยจัดแสดงในสถานที่จริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว จำนวน 3 สถานที่คือ บริเวณตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองบริเวณตึกพระเจ้าเหา และบริเวณพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ กล่าวนำด้วย ตำนานเมืองลพบุรีร่วมย้อนรำลึกเหตุการณ์ และบรรยากาศจำลองในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชมความรุ่งเรืองของเมืองละโว้ ร่วมบันทึกภาพความทรงจำอันงดงาม ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และร่วมรับประทานอาหาร สำรับหวาน “ตำรับท้าวทองกีบม้า”

งานราตรีวังนารายณ์

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง … ลพบุรีปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557ขอเชิญชมการแสดงจินตนาการประกอบการแสดง แสง เสียง เรื่อง ละโว้ธานี ลพบุรีเรืองพิลาศ อศิรวาท สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 15-23 กุมภาพันธ์ 2557
ชมการแสดง พร้อมรับประทานอาหาร เป็นสำรับ สำรับละ 6 ท่านเริ่มเวลา 18.00 น. (วันละ 1 รอบ)


กำหนดการแสดง

เวลา 18.00 น. ผู้ชมเริ่มเข้างานและถ่ายรูปกับนักแสดงกิตติมศักดิ์ ในสวนดอกไม้
เวลา 19.00 น.รับประทานอาหารพร้อมรับฟังการบรรเลงเพลงดนตรีไทย
เวลา 20.00 น.เริ่มการแสดง
เวลา 21.00 น.จบการแสดง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับนักแสดง กิตติมศักดิ์ด้านหน้าเวที
สำรองบัตรล่วงหน้า โทร.081-852-157,081-3168629
ทต.เขาพระงาม

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557

ลพบุรี เป็นจังหวัดของประเทศไทย ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนาน จากที่ผ่านมาได้มีนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีมาศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง จนมีหลักฐานยืนยันว่าบนแผ่นดินนี้มีประชาชนอาศัยอยู่มานานตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังมีหลักฐานว่า มีการพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงความสมบูรณ์แม้อายุจะยาวนานแล้วก็ตาม ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาชมมาศึกษาเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานจำนวนมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวจังหวัดลพบุรี ภาคภูมิใจ คือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างไว้เป็นที่ประทับสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ในปี พ.ศ. 2209 จนพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถูกเรียกว่า ราชธานีแห่งที่ 2 เนื่องจากปีหนึ่งพระองค์เสด็จฯประทับและว่าราชการ ประมาณ 8–9 เดือน รวมทั้งพระองค์ยังเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ณ พระที่นั่งสุธาสวรรย์ ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์
ขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่เป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง โดยทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก สำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ อาทิ ด้านการทหาร วรรณคดี ทางทูต การประปา โดยเฉพาะด้านการทูตนั้นได้ส่งคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งราชวงศ์บูร์บง นอกจากนี้ยังได้มีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา มีชาวต่างชาติเข้ามาในพระราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก ส่วนด้านการทหารได้ทรงปราบปรามเมืองน้อยใหญ่ ให้มาสวามิภักดิ์รวมทั้งศึกกับพม่า ทรงจับทัพตีพ่ายกลับไปทุกครั้ง ทำให้กิจการของกองทัพนับว่ารุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังทรงซื้ออาวุธจากต่างชาติสำหรับกิจการของทัพด้วย ในด้านวรรณกรรมปรากฏหลักฐานว่า ได้แต่งวรรณกรรมขึ้นหลายเรื่อง เช่น สมุทรโฆษคำฉันท์ คำฉันท์กล่อมช้าง อีกทั้งยังทรงเสริมงาน กวี มีหนังสือเรื่องสำคัญ ๆ เช่น โคลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของ หลวงศรีมโหสถ หนังสือจินดามณีของ พระโหราธิบดี (จัดเป็นตำราเรียนเล่มแรกของประเทศไทย) และอนิรุทธคำฉันท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เปิดเผยว่ากับผู้สื่อข่าววานรนิวส์ว่า สำหรับในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ชาวจังหวัดลพบุรีได้พร้อมใจกันจัดขึ้นทุกปีนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดลพบุรี ภายในงานนั่งท่องเที่ยวจะได้
ชม…..หลากหลายการแสดงและแสงสี
ชิม….อาหารหวานคาวมากมายมี
ช้อป…..เต็มที่ผ้าไทยใส่สวยกัน
แช๊ะ…..ตั้งท่าถ่ายรูปให้หล่อสวย
แชท…..ไปด้วยเพื่อนพ้องได้ร่วมฝัน
แชร์….เรื่องราวอยากบอกในฉับพลัน
เช็ค…..อินกันกดไลค์ได้รางวัล
การจัดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ถือว่าเป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดลพบุรี ที่เดิมนั้นจัดกัน 7 วัน 7 คืน ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 16–22 กุมภาพันธ์ ทุกปี แต่ในปีนี้เป็นการจัดงานปีที่ 28 กำหนด การจัดงาน 9 วัน 9 คืน คือ ระหว่างวันที่ 15–23 กุมภาพันธ์ 2557
ในการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติมากมาย ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และจำลองขบวนแห่ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ไปรอบเมืองลพบุรี ขณะที่ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ บริเวณพระราชฐานชั้นใน หรือพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ทางเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดบ้านไทย สวนพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ตกแต่งแสง เสียงไว้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะในเวลาย่ำค่ำจะสวยงามมากเลยทีเดียว นอกจากนี้ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ยังมีการแสดง แสง เสียง งานราตรีวังนารายณ์ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานทราบถึงพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ สมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าไทย การละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงยังได้มีกิจกรรมเสริม เช่น การประกวดทำอาหาร การทำขนมไทย การประกวดเล่าตำนานเมืองลพบุรี การแสดงบ้านไทย การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงของเด็กจุก โก๊ะ แกละ เปีย ชมขบวนของทหารวังเปลี่ยนเวร เดินเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดย้อนยุค และการประดับไฟตามซุ้มประตูต่าง ๆ ส่วนตามแหล่งโบราณสถานในเขตตัวเมืองลพบุรี ได้มีการจัดการแสดงแสง เสียง อาทิ ที่บ้าน เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ วัดพระศรีมหาธาตุ เทวสถานปรางค์แขก
โดยในปีนี้ได้มีการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ใช้ผู้ร่วมขบวนจำนวนมาก มีขบวนช้าง ขบวนม้า ซึ่งจะเป็นการจำลองขบวนแห่พระที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จไปสักการะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ขบวนพระราชสาส์นของเจ้ากรุงฝรั่งเศสหลุยส์ที่ 14 แห่งราชวงศ์บูร์บง ขบวนประชาชนชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาทิญี่ปุ่น เปอร์เซีย จีน ขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากอำเภอต่าง ๆ นอกจากนี้ภายในพระราชฐานชั้นในก็ได้มีการตกแต่งสวนไว้อย่างสวยงาม โดยนำดอกไม้นานาพันธุ์มาจัดไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างสวยงามและเป็นจุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกทุกปี
ปีนี้ก็เป็นอีกเช่นทุกปี ที่ชาวจังหวัดลพบุรีไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน พร้อมใจกัน “แต่งชุดไทยทั้งเมือง” นับว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งจะหาชมที่ไหนไม่ได้ที่ประชาชนทั้งจังหวัดได้พร้อมใจกันเช่นนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือชาวต่างประเทศที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทางจังหวัดลพบุรีก็ขอเชิญชวนแต่งชุดไทยมาร่วมงานด้วย ขณะที่ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้หันมาเที่ยวไทย
หากต้องการสอบถามรายละเอียดการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0-3677-0096 -7 หรือที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ ลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3677-0222 และ 0-3677-0221. โรงแรมลพบุรีอินน์ โทร.036-412300 ,086-3446456 โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท 086-3446844 036-614790-2

เที่ยวงานวังนารายณ์ปี 2557


งานแผ่นดิน2557

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี พ.ศ.2557

งานแผ่นดิน57

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์2557


ลพบุรี เป็นจังหวัดของประเทศไทย ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนาน จากที่ผ่านมาได้มีนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีมาศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง จนมีหลักฐานยืนยันว่าบนแผ่นดินนี้มีประชาชนอาศัยอยู่มานานตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังมีหลักฐานว่า มีการพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงความสมบูรณ์แม้อายุจะยาวนานแล้วก็ตาม ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาชมมาศึกษาเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานจำนวนมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวจังหวัดลพบุรี ภาคภูมิใจ คือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงสร้างไว้เป็นที่ประทับสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ในปี พ.ศ. 2209 จนพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถูกเรียกว่า ราชธานีแห่งที่ 2 เนื่องจากปีหนึ่งพระองค์เสด็จฯประทับและว่าราชการ ประมาณ 8–9 เดือน รวมทั้งพระองค์ยังเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ณ พระที่นั่งสุธาสวรรย์ ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์
ขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่เป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง โดยทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก สำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ อาทิ ด้านการทหาร วรรณคดี ทางทูต การประปา โดยเฉพาะด้านการทูตนั้นได้ส่งคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งราชวงศ์บูร์บง นอกจากนี้ยังได้มีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา มีชาวต่างชาติเข้ามาในพระราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก ส่วนด้านการทหารได้ทรงปราบปรามเมืองน้อยใหญ่ ให้มาสวามิภักดิ์รวมทั้งศึกกับพม่า ทรงจับทัพตีพ่ายกลับไปทุกครั้ง ทำให้กิจการของกองทัพนับว่ารุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังทรงซื้ออาวุธจากต่างชาติสำหรับกิจการของทัพด้วย ในด้านวรรณกรรมปรากฏหลักฐานว่า ได้แต่งวรรณกรรมขึ้นหลายเรื่อง เช่น สมุทรโฆษคำฉันท์ คำฉันท์กล่อมช้าง อีกทั้งยังทรงเสริมงาน กวี มีหนังสือเรื่องสำคัญ ๆ เช่น โคลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของ หลวงศรีมโหสถ หนังสือจินดามณีของ พระโหราธิบดี (จัดเป็นตำราเรียนเล่มแรกของประเทศไทย) และอนิรุทธคำฉันท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เปิดเผยว่ากับผู้สื่อข่าววานรนิวส์ว่า สำหรับในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ชาวจังหวัดลพบุรีได้พร้อมใจกันจัดขึ้นทุกปีนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดลพบุรี ภายในงานนั่งท่องเที่ยวจะได้
ชม…..หลากหลายการแสดงและแสงสี
ชิม….อาหารหวานคาวมากมายมี
ช้อป…..เต็มที่ผ้าไทยใส่สวยกัน
แช๊ะ…..ตั้งท่าถ่ายรูปให้หล่อสวย
แชท…..ไปด้วยเพื่อนพ้องได้ร่วมฝัน
แชร์….เรื่องราวอยากบอกในฉับพลัน
เช็ค…..อินกันกดไลค์ได้รางวัล
การจัดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ถือว่าเป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดลพบุรี ที่เดิมนั้นจัดกัน 7 วัน 7 คืน ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 16–22 กุมภาพันธ์ ทุกปี แต่ในปีนี้เป็นการจัดงานปีที่ 28 กำหนด การจัดงาน 9 วัน 9 คืน คือ ระหว่างวันที่ 15–23 กุมภาพันธ์ 2557
ในการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติมากมาย ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และจำลองขบวนแห่ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ไปรอบเมืองลพบุรี ขณะที่ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ บริเวณพระราชฐานชั้นใน หรือพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ทางเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดบ้านไทย สวนพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ตกแต่งแสง เสียงไว้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะในเวลาย่ำค่ำจะสวยงามมากเลยทีเดียว นอกจากนี้ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ยังมีการแสดง แสง เสียง งานราตรีวังนารายณ์ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานทราบถึงพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ สมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าไทย การละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงยังได้มีกิจกรรมเสริม เช่น การประกวดทำอาหาร การทำขนมไทย การประกวดเล่าตำนานเมืองลพบุรี การแสดงบ้านไทย การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงของเด็กจุก โก๊ะ แกละ เปีย ชมขบวนของทหารวังเปลี่ยนเวร เดินเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดย้อนยุค และการประดับไฟตามซุ้มประตูต่าง ๆ ส่วนตามแหล่งโบราณสถานในเขตตัวเมืองลพบุรี ได้มีการจัดการแสดงแสง เสียง อาทิ ที่บ้าน เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ วัดพระศรีมหาธาตุ เทวสถานปรางค์แขก
โดยในปีนี้ได้มีการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ใช้ผู้ร่วมขบวนจำนวนมาก มีขบวนช้าง ขบวนม้า ซึ่งจะเป็นการจำลองขบวนแห่พระที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จไปสักการะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ขบวนพระราชสาส์นของเจ้ากรุงฝรั่งเศสหลุยส์ที่ 14 แห่งราชวงศ์บูร์บง ขบวนประชาชนชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาทิญี่ปุ่น เปอร์เซีย จีน ขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากอำเภอต่าง ๆ นอกจากนี้ภายในพระราชฐานชั้นในก็ได้มีการตกแต่งสวนไว้อย่างสวยงาม โดยนำดอกไม้นานาพันธุ์มาจัดไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างสวยงามและเป็นจุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกทุกปี
ปีนี้ก็เป็นอีกเช่นทุกปี ที่ชาวจังหวัดลพบุรีไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน พร้อมใจกัน “แต่งชุดไทยทั้งเมือง” นับว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งจะหาชมที่ไหนไม่ได้ที่ประชาชนทั้งจังหวัดได้พร้อมใจกันเช่นนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือชาวต่างประเทศที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทางจังหวัดลพบุรีก็ขอเชิญชวนแต่งชุดไทยมาร่วมงานด้วย ขณะที่ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้หันมาเที่ยวไทย
หากต้องการสอบถามรายละเอียดการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0-3677-0096 -7 หรือที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ ลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3677-0222 และ 0-3677-0221. โรงแรมลพบุรีอินน์ โทร.036-412300 ,086-3446456 โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท 086-3446844 036-614790-2