Wanon radio

วานร เรดิโอ FM 94.50 MHz

Wanon Channel 6

ถ่ายทอดสด วานรแชนแนล 6 
เว็บไซต์ในจังหวัดลพบุรีตัวอย่างสปอต

สนใจทำสปอตทีวี วิทยุ วานรแชนแนล ช่อง 6 เคเบิ้ลทีวีลพบุรี หนังสือพิมพ์วานร นิวส์ วานรเรดิโอ FM 94.50 MHz ติดต่อ 089-0808160 ,086-3174209

เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ 23-24 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่14 ธ.ค. 59 เวลา 16.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ตอน ชมวัง ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9 ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” โดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้ตระหนักและยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในยามค่ำคืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าง ประกอบด้วย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในการแถลงข่าว นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่ 4 ลพบุรี และนางสาวจันทิมา พูลสวัสดิ์ ผู้ดำเนินรายการแถลงข่าว
การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร การแสดงจากเยาวชน และศิลปินจากนักร้องเมืองลพบุรี อาทิ หนูมิเตอร์ และนักร้องจากกรมศิลปากร การเสวนา “น้อมรำลึกองค์ภูมิพลมหาราชา” การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงประกอบการบรรยายบทเพลงพระราชนิพนธ์ เรื่องมหาชนก และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจและการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดลพบุรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การออกร้านของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร จะเป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

dsc_0371

เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดงานลอยกระทงปี 2559

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับกรมรบพิเศษที่ 3 ขอเชิญเที่ยวงาน ย้อนวันวาน งาน ลอยกระทง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ในงานชมประกวดกระทง ตลาดย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รำวงย้อนยุค

เขาพระงาม เทโวโรหณะ นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2559

เขาพระงาม

ทโวโรหณะ นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลเขาพระงาม ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงาน “เขาพระงาม เทโวโรหณะ : นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน” ประเพณีโบราณที่ชาวตำบลเขาพระงามสืบสานความงดงามแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐๕ปี
ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ตักบาตรเทโวหมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิชน ว่าเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา
“ประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะ : นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน” ถือเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากในแต่ละปี เหล่าพุทธศาสนิกชนตำบลเขาพระงาม และนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศจะเดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่น โดยแต่ละปี ก็จะมีการสอดแทรกแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาสอนใจ เพื่อเป็นการย้ำเตือนจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนให้ดำรงตนอยู่ในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยในปีนี้ ประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะ ประจำปี 2559 มาพร้อมแนวความคิด “ธรรมาโพธิญาณพุทธา รำลึกบูชาบารมีศรีเทโว” ที่นำสัญลักษณ์ต้นศรีมหาโพธิ์มาเป็นสื่อให้ผู้ร่วมงานได้เข้าถึงแก่นแท้ของแนวความคิด ด้วยการพร้อมใจมารำลึกถึงหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้า ครั้งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ธรรมอันประเสริฐใต้ต้นโพธิพฤกษ์ จนได้รับขนานนามว่า “พระสัมมาสัมโพธิญาณ” และเพื่อเป็นการเเสดงตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ครองตนอยู่ในธรรม เเละยึดหลักธรรมคำสอนของพระองค์ มาถือปฎิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อความสุขที่เเท้จริง
ดังนั้นความคิดพิเศษของงานเขาพระงามเทโวโรหณะ ในปี ๒๕๕๙ นี้ จึงเน้นให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานได้รำลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงการแสดงตนในการเป็นพุทธมามะกะที่อยู่ในครรลองแห่งพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียง
ร่วมชมขบวนสวรรค์ ที่นำโดยนางฟ้าเอกที่มีความงดงาม ตามด้วยขบวนเครื่องสูง และเหล่าเทพยดา ที่คงความศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานพุทธประวัติ พร้อมชมการแสดงพิธีเปิด ด้วยสุดยอดการแสดงแห่งวัฒนธรรม “หนังใหญ่” ที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ดื่มด่ำกับความงดงามที่ไม่ได้หาชมกันได้โดยง่าย ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง ๔ คณะเท่านั้นที่ทำการแสดง
พร้อมร่วมสวดมนต์เสริมสิริมงคลในการรอรับขบวนที่จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ภายในงานมีการจำหน่ายข้าวต้มลูกโยน ที่เสมือนเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีฯ ชมการสาธิตการทำข้าวต้มลูกโยน และขนมไทยไทยชาววังที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน พร้อมร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ พื้นที่ที่มีความยาวรวมกว่า ๕๐๐ เมตร
มาร่วมกันสร้างมหาบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา มาร่วมกันตักบาตรข้าวต้มลูกโยนกับขบวนสวรรค์แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป

งานเทศกาลกระท้อนหวานลพบุรี 2559


สปอตทีวีเทศกาลกระท้อนหวานและของดีอำเภอเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ปี2559
นายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี เปิดเผยว่า “กระท้อน” เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี ซึ่งนิยมปลูกกันเป็นจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตในแต่ละปีจะมีคุณภาพและรสชาติหวานนุ่มเป็นที่นิยมของตลาด จึงทำให้ผลผลิตดังกล่าวสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างมากและในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ทางจังหวัดลพบุรี จึงได้ร่วมกับอำเภอเมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง และ ททท.สำนักงานลพบุรี กำหนดจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-20 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตกระท้อนของจังหวัดลพบุรีให้อยู่ในความนิยมของตลาด อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกกระท้อน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้อย่างยั่งยืน การจัดงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี นอกจากจะสามารถสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกระท้อน ที่จะได้นำเสนอคุณภาพของผลผลิตออกมาจัดแสดงและจำหน่ายในช่วงนี้แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้รับโอกาสอันดีในการเลือกซื้อกระท้อนที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ได้โดยตรงจากสวนภายในงานที่จัดขึ้น
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว ยังจะสามารถไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานได้ ดังนี้ สักการะ “ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนมาเที่ยวลพบุรีไม่ควรพลาด อีกทั้งยังได้เห็นความน่ารักซุกซนของฝูงลิง ณ บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด, ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองลพบุรีสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมชมศิลปโบราณวัตถุที่มีคุณค่าของประเทศไทย ซึ่งจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม ลพบุรี 2559

ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม ลพบุรี 2559

ทุกๆ วันที่ 15 เมษายนของทุกปี เทศบาลตำบลเขาพระงาม จะมีการร่วมกับ ประชาชนในตำบลเขาพระงาม จัด “ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในตำบลเขาพระงามได้ร่วมกับสร้างมหาบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อพระงาม (พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล) จำลอง พร้อมกับสรงน้ำพระสงค์ ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม เป็นประเพณีที่เกิดขึ้น จากการริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในตำบล จากกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมประชาคมของผู้นำ บวกกับความตั้งใจของนายเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม นายพูลสวัสดิ์ ถือคง ที่ได้ร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม ให้กลายเป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมือง สืบทอดไปชั่วลูกสืบหลาน ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
ในปีนี้มีการวางแนวความคิดของการจัดงานว่า “สงกรานต์ มหามงคล น้ำมนต์หลวงพ่อพระงาม” เนื่องจากในทุกๆ ปีจะมียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และผู้ร่วมงานก็มาจากหลากหลายภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น การกำหนดแนวความคิดนี้ขึ้นมาก็เพื่อ ให้พุทธศาสนิกชนจากทุกที่ได้มีโอกาสได้รับพร และน้ำมนต์จากหลวงพ่อพระงามโดยพร้อมเพรียงกัน และในปีนี้ ชาวตำบลเขาพระงามจะร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า ใช้แต่พอดี ใช้เพื่อความถูกต้องตามรูปแบบของประเพณีและวัฒนธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล
ในด้านการตกแต่งและการแสดงทางวัฒนธรรม ก็กำหนดให้เป็นในรูปแบบความงดงามของวัฒนธรรม 4 ภาคที่มีเอกลักษณ์ เรียกได้ว่าผู้ที่มาร่วมงานก็จะสามารถชื่นชมความงดงาม และร่วมสนุกสนานไปกับรูปแบบขบวนชักพระ บนระยะทาง 5 กิโลเมตร ได้อย่างเต็มอิ่ม
สอดคล้องกับพุทธประวัติของนางสงกรานต์ปีนี้ คือ “นางมณฑาเทวี” ที่มาในอารมณ์สนุกสนาน อลังการ โดยหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม หัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร (นอนลืมตา) มาเหนือหลังคัสพะ(ลา) เป็นพาหนะรับหน้าที่ในการแห่ศรีษะของท้าวกบิลพรพม ไปรอบๆ เขาพระสุเมรุ ซึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์ โดยมีเทพบุตร เทพธิดาทั้งหลาย รวมทั้งผู้คนเข้าร่วมขบวนอย่างคับคั่ง
ในขบวนประกอบด้วย ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ขบวนรณรงค์ต่างๆ มีรถบุปผชาติที่สวยงาม เทพธิดา เทพบุตร ที่สำคัญคือ ความงดงามของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมใจกันดึงเชือกเพื่อชักบุษบกหลวงพ่อพระงามจำลอง แห่ไปตามเส้นทางในชุมชน เพื่อให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้มีโอกาสสรงน้ำหลวงพ่อพระงามเพื่อเป็นสิริมงคลกันอย่างทั่วหน้า
หลังจากการชักพระหลวงพ่อพระงามจำลองในช่วงบ่ายเสร็จสิ้น ในช่วงเย็น พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการ ยังได้มีโอกาสร่วมกันสรงน้ำพระสงฆ์ พร้อมร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลเขาพระงาม เพื่อขอ และรับพร จากพิธีอันเป็นมงคลดังกล่าว รวมถึงร่วมสนุกกับการรำวงรื่นเริงในรูปแบบย้อนยุค อีกด้วย
ท่านที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการชักพระหลวงพ่อพระงาม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และตรวจเช็คเส้นทางในการร่วมกิจกรรม ได้ที่ www.khaoprangam.go.th และ Facebook Fan page เทศบาลตำบลเขาพระงาม

MATCHA LOVELY แห่งแรกในประเทศไทย ชาชั้นเลิศแท้จากญี่ปุ่น


มัทฉะ เปิดแห่งแรกในประเทศไทย ชาชั้นเลิศแท้จากญี่ปุ่น ร้าน MATCHA LOVELY เป็นชื่อร้านที่มีความตั้งใจจากความรักในสุขภาพให้กับชาวลพบุรีและคนไทยทั้งประเทศด้วยประสบการณ์ MR.s OBUSHI NANTAWAN เป็นชาวลพบุรีที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศญี่ปุ่น มากกว่า 16 ปี มีโอกาสสำคัญในชีวิตในการดำเนินธุรกิจกับบุคคลและทีมงานที่เข้มแข็ง ในการสร้างความสุขความอบอุ่น สุขภาพที่ดี และการบริการที่ประทับใจกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมัทฉะจนโด่งดังไปทั่วอาเซียน
โดยมีบุคคลสำคัญประกอบด้วย MR.OHASHI SATOSHI MR.s OBUSHI NANTAWAN MR. OBUSHI MITSUHIRO ในการเปิดร้าน MATCHA LOVELY ที่ลพบุรี และประเทศไทยแห่งแรก คือเจ้าของต้นตำหรับมาเอง…. และนี่คือความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้บริหารที่ต้องการให้คนไทยได้สัมผัสมัทฉะของแท้จริงๆ
มัทฉะ มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Camellia sinensis เพียงแต่ ว่า มัทฉะเป็นผงบดละเอียดของชาเขียวชนิดที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ คือ อยู่ในที่ร่มได้รับการเก็บเกี่ยวและทำให้แห้งอย่างดีทำให้มีรสชาดหวานหอมอร่อยพิเศษสุด ชาที่จะใช้นำมาทำมัทฉะนั้น จะได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อที่จะได้รสและกลิ่นที่หอม รสชาดที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
คุณประโยชน์ของมัทฉะก็จะเหมือนใบชาทั่วไป ให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากมายหลายประการ โดยมีสารสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์ (Active Health Component) ที่เรียกว่า โพลีฟีนอล หรือเรียกกันทั่วไปว่า คาเทซิน ( Catechins) ชึ่ง Catechins นี้ จะมีปริมาณ 30-40 % ของส่วนที่เป็นของแข็งที่สามารถสกัดได้จากใบชาเขียวแห้ง และแอล-ธีอะนีน
(L-theanine) ซึ่งส่งผลให้สมองผ่อนคลาย และเมื่อสมองผ่อนคลาย ความกังวลหายไป ก็จะทำให้เกิดสมาธิและสดชื่นขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นความแตกต่างของกาแฟกับชาที่มีคาเฟอีนเหมือนกัน (คือ กาแฟทำให้ตื่น แต่ไม่ผ่อนคลาย แต่ชาทำให้ตื่น รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย) ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของมัทฉะกับชาเขียวชนิดอื่นๆ ก็คือ เราได้กินทุกๆ ส่วนของชา (ไม่เพียงแต่น้ำชา) ซึ่งจะทำให้เราได้รับประโยชน์ของชาอย่างเต็มที่กว่า ไม่ว่าจะเป็น Vitamin A, B, C, E, K, Niacin, Folate, Riboflavin, Thiamin และก็รวมไปถึงพวกแร่ธาตุต่าง และพวก Amino acids และเป็นที่รู้ๆ กันดีว่า ชาเขียวเป็น Antioxidant ชั้นเลิศทีเดียว
ร้าน MATCHA LOVELY เปิดบริการที่ห้างบิ๊กซี สาขา 1 ชั้นล่าง ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2559 นี้เป็นต้นไป เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับทุกท่านด้วยผลิตภัณฑ์ ซอร์ฟครีมชาเขียว Green Tea Soft Cream ใครๆ ก็รู้ว่าชาเขียวมีประโยชน์มากมาย ช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้คงความอ่อนวัย และยังมีสารแคซิทิน มีฤทธิ์เป็นสารต้านการเกิดมะเร็ง ซอร์ฟครีมชาเขียวจึงเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ช่วยให้เพื่อนๆ ที่ไม่อยากทานชาเขียวขมๆ แต่อยากได้รับประโยชน์ของชาเขียว
น้ำปั่นชาเขียว บีบซอร์ฟครีมบนตัวน้ำปั่น ซึ่งจะมีความอร่อยแตกต่างกันออกไป แต่ก็ยังรักษาคุณภาพดั้งเดิม ของชาเขียวไว้ โดยที่มีกลิ่นหอมของชาเขียวไว้ ทำให้ทานง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่เคยได้ลิ่มลอง ชาเขียวแท้ๆ
ขนมโอบังยากิ เป็นขนมสไตล์ญี่ปุ่น ตัวขนมจะเป็นทรงกลม 2 ฝา ประกบกัน ด้านในตัวขนม จะสอดไส้ต่างๆ เข้าไป อาทิเช่น ไส้ถั่วแดง คัสตาร์ดมัทฉะ หรือ ไส้อื่นๆ ตามแต่จะประยุกต์ในรสชาติในปัจจุบันหรือตามสมัยใหม่ ให้ได้โด่งดังเป็นที่ ฮ๊อตฮิตในหลายๆประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น ฮองกง ไต้หวัน และ ประเทศเวียดนาม ที่ทุกคนรู้จักกันดี ในประเทศเพื่อนบ้าน หรือ เรียกอีกอย่างใน ระดับ อาเซียน
มัทฉะ ไม่เพียงแต่มีรสชาดและกลิ่นที่ติดใจหลายๆ คน แต่ มัทฉะ ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย ที่สร้างความสุขและมอบความอบอุ่น กับการบริการที่น่าประทับใจ แล้วพบกันที่ ร้าน MATCHA LOVELY เปิดบริการที่ห้างบิ๊กซี สาขา 1 ชั้นล่าง ทุกวัน โทรสอบถาม 091-731-6660 มัทฉะ เลิฟลี่ จึงเป็นแห่งแรกของลพบุรีและเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

สสจ.ลพบุรี จัดอบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัย

สสจ.ลพบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด จัดอบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1และมอบป้ายClean Food Good Taste แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และบัตรประจำตัวแก่ผู้สัมผัสอาหาร โดยมี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด กล่าวรายงาน นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของอาหาร ทำให้เกิดโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ได้แก่ โครงการร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste ) เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานร้านอาหารให้ได้มาตรฐานครบทุกด้าน ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค เทศบาลเมืองเขาสามยอดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้เห็นความสำคัญการให้ความรู้กับผู้สัมผัสอาหาร ทั้งผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้สัมผัสอาหาร ทั้งผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ และผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดท้องถิ่น เนื่องจากผู้สัมผัสอาหารนั้นมีบทบาทโดยตรงในการเลือกวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ มาปรุง – ประกอบให้ผู้บริโภคได้รับประทาน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีและนักท่องเที่ยวได้มั่นใจในร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐานในเขตเทศบาลเมือง เขาสามยอด ซึ่งผู้เข้าร่วม “การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2558” ประกอบด้วย ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดจำนวนทั้งสิ้น100คน สำหรับร้านอาหารไทยปลอดภัยสุขภาพดี(Clean Food Good Taste )ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย เกณฑ์ทางกายภาพ ได้ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งร้านอาหารมีข้อกำหนด 15 ข้อ เช่น ความสะอาดสถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุงอาหารต้องสูงจากพิ้นอย่างน้อย 60 ซม. การใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย การล้างทำความสะอาดอาหาร และการแยกเก็บอาหารประเภทต่างๆ ช้อน ส้อมตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้น อย่างน้อย 60ซม. มีการกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่ถูกต้อง ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด ผูกผ้ากันเปื้อน สวมหมวก มีสุขวิทยาที่ดี ล้างมือทุกครั้งก่อนเตรียมปรุงอาหาร น้ำแข็งบริโภค ต้องเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดวางสูงจากพื้น อย่างน้อย 60ซม. เกณฑ์ทางแบคทีเรีย โดยตรวจตัวอย่างอาหาร น้ำ น้ำแข็ง ภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร รวม 10 ตัวอย่าง ต้องไม่พบสารปนเปื้อน 90 %ขึ้นไป 2) มีช้อนกลางสำหรับผู้บริโภค 3) มีอ่างล้างมือสำหรับผู้บริโภค 4.) ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์ HAS ระดับประเทศ (Healthy Accessibility) 16 ข้อ ซึงเน้น 3 เรื่อง คือ ความสะอาด ความเพียงพอ ความปลอดภัย 5) ผักสดปลอดสารพิษฆ่าแมลง 6)ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรม 7)ใช้ถุงมือสัมผัสอาหาร ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานอาหารปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงจะประสบความสำเร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร” เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลพบุรี เป็นสังคมแห่งสุขภาวะ ประชาชนจังหวัดลพบุรี และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรีมีความประทับใจที่ได้รับประทานอาหารที่อร่อย และปลอดภัย ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง……..ด้วยความห่วงใยชาวสุขภาพลพบุรี……กลุ่มงานพัฒนาอนามัยชุมชน…..17 กค 58

สาสุขลพบุรีโปร่งใส ไร้คอรัปชั่น


นพ.ศิริชัย ลิ้มสกกุล นพ.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สสจ.ลพบุรี. กล่าวคำปฏิญญา. สาสุขลพบุรีโปร่งใส ไร้คอรัปชั่น. โดยมีท่าจันทิมา จิตรชื่นผอ.ปปช.ประจำจังหวัดลพบุรี ผู้แทนสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรัร่วมพิธี และบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับฃ้อน. และองค์กรศีล5. พร้อมเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการรักษาศีบ5โดยพร้อมเพรียงกัน

หัวหน้าร้องลูกน้องเต้น รอบชิง

วานรแชนแนล ช่อง 6 เคเบิ้ลทีวีลพบุรี แอพพลิเคชั่น Thailand Televison Network ทั่วโลก หนังสือพิมพ์วานรนิวส์ วานรเรดิโอ FM 94.50 MHz