Wanon radio

วานร เรดิโอ FM 94.50 MHz

Wanon Channel 6

ถ่ายทอดสด วานรแชนแนล 6 
เว็บไซต์ในจังหวัดลพบุรีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2561


พ่อเมืองลพบุรีนำคณะส่วนราชการ ภาคเอกชนเดินรณรงค์แต่งชุดไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่ 31 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติของพระองค์ที่สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2


โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่สวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวกับผู้สื่อข่าววานรนิวส์ ว่า ได้นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและภาคประชาชน ร่วมกันแต่งชุดไทยในสมัยต่าง ๆ เดินรณรงค์
เชิญชวนให้ชาวจังหวัดลพบุรีให้ร่วมกันแต่งชุดไทยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 9 วัน 9 คืน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ได้มาสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ให้เป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จมาประทับที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ปีละหลายเดือน นอกจากนี้ในการจัดงานก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี สำหรับในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ได้เดินไปรอบตัวเมืองลพบุรี เชิญชวนร่วมงานและแต่งชุดไทย ทั้งนี้ถือว่าเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่ได้มีการร่วมแต่งชุดไทยกันทั้งจังหวัดสำหรับประวัติงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดขึ้นโดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน งานนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ใช้ชื่อว่างาน “นารายณ์รำลึก” ครั้งต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และได้จัดเรื่อยมาทุกปี
จุดมุ่งหมายในการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อแผ่นดินลพบุรีและประเทศชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน สนใจในประเพณีและวัฒนธรม อันเก่าแก่ของชาติไทยและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
งานจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี เพราะถือว่าเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนทรง “พระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์” รูปแบบการจัดงาน ได้เชิญชวนให้ประชาชนผู้ร่วมงาน แต่งกายย้อนยุค ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มีการจัดขบวนแห่รอบตัวเมืองลพบุรี รำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งเรียกความสนใจและความประทับใจ ต่อผู้มาชมงานเป็นอย่างมาก
ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งกลางวันกลางคืน เช่น มีการออกร้านขายของบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอก มีมหรสพ เฉลิมฉลองในงาน การแสดงแสง เสียง เกี่ยวกับแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ งานราตรีวังนารายณ์ มีการประดับประทีป โคมไฟ ตามช่องสำหรับวางประทีปรอบกำแพงด้านในพระราชวังได้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Comments

comments