Wanon radio

วานร เรดิโอ FM 94.50 MHz

Wanon Channel 6


ถ่ายทอดสด วานรแชนแนล 6 

เว็บไซต์ในจังหวัดลพบุรีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2561


พ่อเมืองลพบุรีนำคณะส่วนราชการ ภาคเอกชนเดินรณรงค์แต่งชุดไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่ 31 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติของพระองค์ที่สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2


โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่สวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวกับผู้สื่อข่าววานรนิวส์ ว่า ได้นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและภาคประชาชน ร่วมกันแต่งชุดไทยในสมัยต่าง ๆ เดินรณรงค์
เชิญชวนให้ชาวจังหวัดลพบุรีให้ร่วมกันแต่งชุดไทยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 9 วัน 9 คืน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ได้มาสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ให้เป็นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จมาประทับที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ปีละหลายเดือน นอกจากนี้ในการจัดงานก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี สำหรับในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ได้เดินไปรอบตัวเมืองลพบุรี เชิญชวนร่วมงานและแต่งชุดไทย ทั้งนี้ถือว่าเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่ได้มีการร่วมแต่งชุดไทยกันทั้งจังหวัดสำหรับประวัติงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดขึ้นโดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน งานนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ใช้ชื่อว่างาน “นารายณ์รำลึก” ครั้งต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และได้จัดเรื่อยมาทุกปี
จุดมุ่งหมายในการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อแผ่นดินลพบุรีและประเทศชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน สนใจในประเพณีและวัฒนธรม อันเก่าแก่ของชาติไทยและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
งานจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี เพราะถือว่าเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนทรง “พระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์” รูปแบบการจัดงาน ได้เชิญชวนให้ประชาชนผู้ร่วมงาน แต่งกายย้อนยุค ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มีการจัดขบวนแห่รอบตัวเมืองลพบุรี รำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งเรียกความสนใจและความประทับใจ ต่อผู้มาชมงานเป็นอย่างมาก
ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งกลางวันกลางคืน เช่น มีการออกร้านขายของบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอก มีมหรสพ เฉลิมฉลองในงาน การแสดงแสง เสียง เกี่ยวกับแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ งานราตรีวังนารายณ์ มีการประดับประทีป โคมไฟ ตามช่องสำหรับวางประทีปรอบกำแพงด้านในพระราชวังได้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

อสม ออนไลน์

อสม ออไลน์ ขอเชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และอสม.
ประกวดการใช้งานแอปฯ อสม. ออนไลน์
รับเงินรางวัลสนับสนุน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท
เปิดรับสมัครวันที่ 15 มิ.ย.-31 ส.ค. 60
อสม.ออนไลน์ คืออะไร
เครือข่ายสัังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มสำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและอสม.
เพื่อสื่อสารข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ผ่านรูปแบบ การแจ้งข่าวสาร และการสนทนาทำให้สมาชิกในเครือข่าย สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว ด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพ
ภายในชุมชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง แม่นยำ

ขอเชิญชมการแสดงละครเพลง เรื่อง มาณวิกา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงละครเพลง เรื่อง มาณวิกา ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป รอบเวลา 13.00 น. ณ โรงละคร
มาณวิกา นารีพิฆาตสมัยพุทธกาล อดีตชาติคือ นางอมิตตตาจากพุทธชาดกมหาเวสสันดร ที่กลับชาติมาเกิดอีกครั้งเพื่อทวงความแค้นในอดีตชาติจากพระพุทธองค์ด้วยความเข้าใจผิดว่าพระเวสสันดรเป็นผู้สังหารชูชก

กำกับการแสดงโดย
คุณนภาดล กำปั้นทอง (ครูเต็ง) ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง (ครูเก๋ AF)
ออกแบบลีลาและดนตรี
คุณสุธิศักดิ์ ภักมีเทวา (ครูโจ้ The Star) ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร (ครูใบไม้)

อยากให้อยากแจก ปีที่ 2

อยากให้อยากแจก ปีที่ 2 แจก 102 คัน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 สำหรับผู้ป่วยผู้พิการและคนชราที่ขาดแคลนสามารถลงทะเบียนขอรับ วีลแชร์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ร้านเฉลิมชัยลพบุรีกลการ (สำนักงานใหญ่)
** บัตรประชาชนและประวัติการรักษา พร้อมรูปถ่ายเต็มตัว**
เฉลิมชัยลพบุรีกลการ และโชติอนันต์เจริญ โทร 036 411 362
อยากให้อยากแจก

เดินวิ่งปั่น วิสาขะ

ขอเชิญร่วมงานเดิน วิ่ง ปั่น วันวิสาขะ สู่ประตูธรรมะ หล่อพระพุทธศรีสุวรรณภูมิ ครบรอบ 25 ปี วัดพระบาทน้ำพุ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00-11.00น. ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภุมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เดินวิ่งปั่น

กิจกรรม BIG SALE โกลบอลเฮ้าส์

เเชะเเชร์ ลพบุรี + กันต์ 20% 1200 x 900 px
“โกลบอลเฮ้าส์” ฉลองความเป็นผู้นำศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน
ที่ใหญ่ที่สุดและมีสาขามากที่สุดในเมืองไทย
จัดเต็ม จัดยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักบ้าน กับกิจกรรม BIG SALE
วันเสารที่ 29 เม.ย. นี้ วันเดียวเท่านั้น ที่ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลพบุรี

โกลบอลเฮ้าส์ ฉลองความเป็นผู้นำศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดและมีสาขามากที่สุดในเมืองไทย จัดเต็ม จัดยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักบ้าน กับกิจกรรม BIG SALE ในวันเสารที่ 29 เม.ย. นี้ วันเดียวเท่านั้น ที่ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลพบุรี (ถนนพหลโยธิน เขตดงจำปา ข้างวัดศรีธรรมโสภณ) โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ลูกค้าได้ร่วมสนุก ทั้งกิจกรรม Meet & Greet กับ กันต์ กันตถาวร พิธีกรหนุ่มสุดฮอตชื่อดัง , กิจกรรมแชะ&แชร์ ลง Facebook รับคูปองเงินสด มูลค่า 500 บาท และกิจกรรม Add LINE ของ โกลบอลเฮ้าส์ รับคูปองเงินสด มูลค่า 100 บาท

นอกจากนี้ ลูกค้าจะได้ช้อปสินค้าราคาพิเศษมากมาย อาทิ เตาอบไมโครเวฟ พิเศษเพียง 990 บาท , ชุดเครื่องปรับอากาศ พิเศษเพียง 6,990 บาท , เครื่องซักผ้าถังคู่ขนาด 8 กิโลกรัม พิเศษเพียง 3,990 บาท

โกลบอลเฮ้าส์ นับเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ที่มีสินค้าคุณภาพกว่าแสนรายการ นับล้านชิ้น ในราคาที่คุ้มค่า บนพื้นที่ขายกว่า 15,000 ตารางเมตร ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นได้รับการคัดสรรมาเพื่อ ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งเจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมาและงานโครงการ รวมถึงเกษตรกร อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ กระเบื้องมุงหลังคา เครื่องมือช่าง สินค้าฮาร์ดแวร์ สุขภัณฑ์ กระเบื้องเซรามิก สีและเคมีภัณฑ์ โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อประปา ประตูหน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สินค้ากลุ่มเกษตร โดยมีสินค้าครบครันสำหรับการสร้างบ้านทั้งหลัง ตามสโลแกน “โกลบอลเฮ้าส์ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ” โดยในปัจจุบันโกลบอลเฮ้าส์มีสาขารวมทั้งสิ้น 50 สาขา นับเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยเมื่อเทียบกับร้านค้าประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ โกลบอลเฮ้าส์ยังมีระบบสมาชิกโกลบอลคลับ เพื่อให้ลูกค้าได้สะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์มากมาย

ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม ประจำปี 2560

ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม ประจำปี 2560

ทุกๆ วันที่ 15 เมษายนของทุกปี เทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ ประชาชนในตำบลเขาพระงาม จัดงานชักพระ ในชื่อ “โครงประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในตำบลเขาพระงามได้ร่วมกับสร้างมหาบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อพระงาม (พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล) จำลอง พร้อมสรงน้ำพระสงค์ ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โดยประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม เป็นประเพณีที่เกิดขั้น จากการริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในตำบล จากกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมประชาคมของผู้นำ บวกกับความตั้งใจของนายเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม นายพูลสวัสดิ์ ถือคง ที่ได้ร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม ให้กลายเป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมือง สืบทอดไปชั่วลูกสืบหลาน ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

ภายใต้แนวความคิดของการจัดงาน “สีสันแห่งมวลพฤกษา รับรุ่งอรุณแห่งความสุข” จากความโศกเศร้าที่ผ่านมาของชาวไทย วันนี้จะเป็นวันที่เริ่มวันใหม่ วันดี เพื่อต้อนรับความสดใส วันขึ้นปีใหม่ไทย ด้วยความสวยงามจากมวลดอกไม้ ตระการตา ที่ผ่านการประดับตกแต่งทั้งขบวนรถ และขบวนแห่ของชาวเขาพระงาม ที่ในปีนี้มาพร้อมกับนางสงกรานต์ประจำปีที่มีความงดงาม และเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ได้อย่างเต็มอิ่ม

ดับความร้อนแรงของนางสงกรานต์ปีนี้ คือ “นางกาลกิณีเทวี” ด้วยพลังแห่งความงดงาม สดใส มีการตกแต่งรถบุปผชาติด้วยสัญลักษณ์พญานาค ที่จะพ่นน้ำทิพย์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ และน้ำมนต์อันเป็นมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่ฉ่ำเย็นโดยทั่วกัน

ในขบวนประกอบด้วย ขบวนป้ายคำกลอนที่งดงาม ขบวนธงจากกำลังทหารจากหน่วยงานต่างๆ ในตำบลเขาพระงาม มีรถบุปผชาติที่สวยงาม เทพธิดา เทพบุตร ที่สำคัญคือ ความงดงามของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมใจกันดึงเชือกเพื่อชักบุษบกหลวงพ่อพระงามจำลอง แห่ไปตามเส้นทางในชุมชน เพื่อให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้มีโอกาสสรงน้ำหลวงพ่อพระงามเพื่อเป็นสิริมงคลกันอย่างทั่วหน้า ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หลังจากการชักพระหลวงพ่อพระงามจำลองในช่วงบ่ายเสร็จสิ้น ในช่วงเย็น พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการ ยังได้มีโอกาสร่วมกันสรงน้ำพระสงฆ์ พร้อมร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลเขาพระงาม เพื่อขอ และรับพร จากพิธีอันเป็นมงคลดังกล่าว รวมถึงร่วมสนุกกับการรำวงรื่นเริง อีกด้วย

ท่านที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการชักพระหลวงพ่อพระงาม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และตรวจเช็คเส้นทางในการร่วมกิจกรรม ได้ที่ www.khaoprangam.go.th และ Facebook Fan page เทศบาลตำบลเขาพระงาม

banner 730 x 490 cm

งานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สำหรับวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชกรณียกิจตลอดเวลา ๒๗ ปีแห่งการครองราชย์ ทรงมีพระบรมราชคุณูประการแก่ประเทศชาติและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ความมั่นคงของประเทศ หรือในด้านทำนุบำรุงศาสนา เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหา ด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ้งได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือน ทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างกัน นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม ทรงยึดหลักการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสำคัญ มิยอมให้ชาติใดดูหมิ่นเหยียดหยาม เป็นผลให้ประเทศไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน
Cr. บัวลอย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า